Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Zdrowia i Zachowań Prozdrowotnych
Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz
Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Zdrowie, choroba i śmierć na przestrzeni dziejów.
Perspektywa społeczno – historyczna”

06 grudnia 2019 r.