W każdej epoce historycznej, społeczeństwie, kulturze niezmiennie obecny jest temat zdrowia, choroby, śmierci. Towarzyszył on wielu cywilizacjom, ich narodzinom i upadkom. Stał się w końcu stałym elementem filozoficznych rozważań na temat człowieka i jego egzystencji. Częściej jednak naszej refleksji poddajemy sprawy związane z chorobą, przynoszącą cierpienie lub śmierć. Natomiast pytania dotyczące zdrowia pojawiają się rzadko, chyba że zostanie ono utracone.

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia zdrowia, choroby i śmierci na przestrzeni dziejów, sposobu ich prezentacji, odczytywania i rozumienia.

Konferencja odbędzie się 06 grudnia 2019, Miejsce obrad Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71 – 79 Szczecin.

Konferencja jest bezpłatna

Ważny termin:

10.11. 2019 – termin składania formularza rejestracyjnego wraz z abstraktem;